จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากระบุว่าน้ำด่าง แบบ Electrolysis หรือเรียกอีกชื่อคือ Electrolyte reduced water (ERW) มีผลประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไข (reverse) โรคเบาหวาน ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าน้ำด่าง แบบ Electrolysis ช่วยปรับระดับน้ำตาลคลูโคสและความอดทนต่อคลูโคสในหนูที่เป็นเบาหวาน Type 1 และ Type 2 และจากการศึกษาที่ 2 ระบุว่าความสามารถของน้ำด่าง แบบ Electrolysis  ชนิดนี้น่าเชื่อถือที่สามารถทำลายอนุมูลอิสระ (Free radical or ROS) โดยจะช่วยป้องกันประเภทความเสียหายของเซลล์ในตับอ่อนซึ่งจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน การศึกษาที่ 3 ให้ข้อสรุปคล้ายๆ กันที่ว่าน้ำด่าง แบบ Electrolysis  ป้องกันเซลล์ในตับอ่อนจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระที่ส่งผลให้เกิดโรคเบาหวาน การศึกษาที่ 4 พบว่า การดื่มน้ำชนิดนี้เป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยลดระดับกลูโคสแต่ยังด้านสุขภาพสำคัญอื่นๆ อาทิเช่น ระดับไตรกลีเซอไรด์และระดับคลอเรสตอรอลอีกด้วย

แหล่งที่มาข้อมูล
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16945392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19003114