น้ำด่างแบบไอโอไนซ์ (น้ำไอโอไนซ์) ต้านอนุมูลอิสระได้จริงหรือ ? คำตอบคือ มาดูหลักการของการผลิตน้ำให้มีสภาพต้านอนมูลอิสระกันก่อน

ORP Oxidation- Reduction Potential  โดย Dr. Tim McKnight, M.D.

จากหนังสือ Confession of a Skeptical Physician เขียนโดย Dr. Tim
Dr.Tim ได้เขียนหนังสือ เรื่องราวของ Ionized Water Machine โดยมีหัวข้อหนึ่งในหนังสือกล่าวถึง คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของน้ำไอโอไนซ์

โดยทั่วไป ไฮโดรเจน (Hydrogen) ในสภาพธรรมชาติ จะพบอยู่ในรูป ก๊าซไฮโดรเจน (H2) หรือในรูป ไฮโดรเจนอิออน (H+)  อิเลคตรอนที่ไม่ปรากฎเป็นเพราะถูกโปรตรอน (Proton +)  ในนิวเคลียสของ ไฮโดรเจนดึงรั้งไว้  แอคทีฟไฮไดรเจน Active Hydrogen (H-) คือ ไฮโดรเจนอะตอมที่มีอิเล็กตรอน  อิเล็กตรอนที่เพิ่มมานี้ ได้มาจาก นาโน particle ที่ถูกสร้างขึ้น ผ่านขบวนการ Electrolysis ระหว่าง ที่แผ่นเพลท แพลทตินั่ม (Platinum Plate) ถูกชาร์ตด้วยกระแสไฟฟ้าสลับ

น้ำด่าง ไอโอไนซ์ Kangen water คือ น้ำที่ผ่านกระบวนการ Electrolysis ดังกล่าว จึงมี แอคทีฟไฮโดรเจน Active Hydrogen จำนวนมาก   ตัวนี้เองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดและสามารถวัดค่า electron ในน้ำด่าง ไอโอไนซ์โดย เครื่องมือ ที่เรียกว่า ORP meter (Oxidation-Reduction Potential Meter)  ค่าที่ได้มีหน่วยเป็น mv (millivolt) ยิ่งค่า ORP มีค่าเป็นลบมากเท่าไหร่ ค่าการต้านอนุมูลอิสระ ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย อิเล็กตรอน ที่เพิ่มขึ้นมา 1 ตัวนี้ ทำให้ Active Hydrogen (H-) ไป ทำปฎิกิริยา กับ
อนุมูลอิสระที่ล่องลอยมากมายในร่างกาย ในระบบเลือด และน้ำเหลือง  โดยคุณประโยชน์ที่สูงสุดนี้ อิเล็กตรอนจากแอคทีฟไฮโดรเจนเหล่านี้ สามารถสร้างสนามไฟฟ้าเล็กๆ ภายในเซลล์ Cell ของเรา และให้การต้านอนุมูลอิสระอย่างมากแก่ เซลล์ Cell  ช่วยฟื้นฟูสุขภาพระดับเซลล์

โดยทั่วไป น้ำบรรจุขวด แม้จะเป็นน้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ มักจะมีค่า ORP เป็นบวก ซึ่งก็กลายเป็นน้ำที่มีอนุมูลอิสระ ที่พร้อมจะไปดึงอิเล็กตรอน จากเซลล์ Cell ในร่างกายเรา ทำให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกาย และนำไปสู่ภาวะ Oxidative stress หรือ ภาวะ ที่ มีค่าอนุมูลอิสระ สูงเกินกว่าที่ร่างกาย จะกำจัดหรือทำให้สมดุล อันกลายเป็นสาเหตุของโรคมากมาย ดังนั้นจึงควรพิจารณาการดื่มน้ำบรรจุขวดเหล่านี้ ให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ดังนั้นน้ำด่างที่ต้านอนุมูลอิสระ ต้องเป็นน้ำที่ได้มาจากกระบวนการ Electrolysis เท่านั้น