หนึ่งในประโยชน์หลักของน้ำด่างแบบอิเลคโตรไลซิส ที่มีต่อสุขภาพคือความสามารถที่จะทำลายและ/หรือยับยั้งการเติบโตของเซลล์โรคมะเร็ง รวมถึงการยับยั้งการก่อตัวของมะเร็งในร่างกาย ความสามารถนี้ถูกเปิดเผยจากผลการศึกษาหลายๆ ฉบับ เพียงบางส่วนนำมาแสดงในที่นี้ ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาทางการแพทย์ฉบับหนึ่งเปิดเผยว่าน้ำด่าง แบบ อิเลคโตรไลซิส หรือน้ำที่ถูกลดประจุ (reduced water) ก่อให้เกิดการตายในเซลล์ลูกีเมีย (leukemia) และก็มีอีกหลักฐานที่ระบุว่าน้ำด่าง แบบอิเลคโตรไลซิส สามารถชะลอการเติบโตของเนื้องอก (tumors) โดยการป้องกันการเติบโตของเส้นเลือดที่ลำเอียงส่งอาหารไปเลี้ยงเนื้องอกมะเร็ง อีกงานศึกษาวิจัยพบว่า น้ำด่าง แบบ อิเลคโตรไลซิส สามารถช่วยขัดขวางการทวีคูณของเซลล์มะเร็ง

 
แหล่งที่มาข้อมูล
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19202298
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18175936