วิทยาศาสตร์เบื้องหลังประโยชน์ด้านสุขภาพน้ำไอโอไนซ์

เนื่องจากน้ำไอโอไนซ์มีโมเลกุลของโฮโดรเจนที่ว่องไว (active H2) มันจึงสามารถทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่คอยค้นหาและทำลายอนุมูลอิสระ (free radicals) หรือเรียกอีกชื่อว่า Reactive oxygen species (ROS) อนุมูลอิสระเหล่านี้ถูกสร้างจากขบวนการสันดาป (metabolic processes) และขบวนการย่อยอาหาร (digestive processes) ในขณะที่อนุมูลอิสระเคลื่อนที่ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย มันสามารถทำลายเซลล์และ DNA ซึ่งก่อให้เกิดโรคหลายโรครวมถึงโรคมะเร็ง อัตราการก่อตัวของโรค อาทิเช่น แผลเปื่อย (ulcer) มะเร็ง และโรคเบาหวาน เกิดมาจากความเสียหายเหล่านี้ ดังนั้นเมื่อโมเลกุลโฮโดรเจนในน้ำไอโอไนซ์อัลคาไลน์ค้นพบและกำจัด (neutralize) อนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายเหล่านี้ได้ ก็จะช่วยป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้หลายโรค