คุณสมบัติของน้ำจะเปลี่ยนไปเมื่อโดนความร้อน หรือโดนความเย็น  , เมื่อน้ำโดนความร้อน ค่า ORP (ค่าต้านอนุมูลอิสระ) และ PH (ความเป็นกรดด่าง) จะเปลี่ยนไป , แต่ เมื่อน้ำโดนความเย็น ค่า ORP (ค่าต้านอนุมูลอิสระ) จะเปลี่ยน แต่ ค่า PH (ความเป็นกรดด่าง) จะยังคงอยู่ เป็นระดับอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ