สถานที่นัดหมายชมสินค้า มี ดังนี้

               1. นัดหมาย ที่ บริษัท Enagic สำนักงานใหญ่

                  ตึกสาธร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชั้น 19 ยูนิต 1903-1904  สามารถลง  BTS ช่องนนทรี ทางออกที่ 1 

               ติดต่อ คุณ ปอม (สิทธิรัตน์) 084-6449889


    แผนที่บริษัท