น้ำด่างคืออะไร

น้ำด่างคืออะไร2018-03-22T19:37:07+07:00

Project Description

น้ำด่างคืออะไร

น้ำด่างคืออะไร น้ำด่างเป็นน้ำที่ผานขบวนการทางไอโอไนซ์ (“ionization”) จากเครื่องผลิตน้ำไอโอโนซ์ (High Premium-graded Water Ionizer) เป็นน้ำต้านสารอนุมูลอิสระคุณภาพสูงได้มาตรฐานเพื่อแยกน้ำประจุบวก (positive ions) และน้ำประจุลบ (negative ions) ออกจากกัน โดยน้ำประจุลบที่ได้จะมีอนุภาคเล็กมากๆ ในระดับนาโนหรือเรียกอีกชื่อว่าน้ำไฮโดรเจน (H2 Water) และมีค่าความเป็นด่าง (อัลคาไลน์) ที่เหมาะสมโดยมีความสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ (Free radicals) ที่สูงมากๆ  (Strong antioxidants) เพื่อช่วยฟื้นฟู ปรับสภาพร่างกาย ให้มีความแข็งแรง (healthy) ป้องกันโรคต่างๆ อาทิ เช่น โรคมะเร็ง โรคทางสมองอัลไซเมอร์ เสื่อมชรา รวมถึงโรคที่เกิดจากมีกรดสะสมในร่างกาย อาทิเช่น

 • กรดไหลย้อน
 • อาหารไม่ย่อย
 • แผลในกระเพาะน้ำกรด-ด่าง
 • ท้องผูก
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ข้ออักเสบ
 • เกาต์
 • กระดูกพรุน
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดประจำเดือน
 • อ้วน

เครื่องทำน้ำด่าง ไอโอไนซ์ ผลิตโดยบริษัท Enagic ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับมาตรฐานหนึ่งเดียวในโลกให้เป็น Preventive Medical Device ที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายจากผู้ใช้ทั่วโลกและผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น Bill Gates, Beyonce, Jay-Z, Anthony Robbins, Donald Trump, Brad Pitt, Angelina Jolie, Magic Johnson, Janet Jackson, The Obamas และอีกมากมาย

น้ำด่างคืออะไร

น้ำด่างคืออะไร น้ำด่างเป็นน้ำที่ผานขบวนการทางไอโอไนซ์ (“ionization”) จากเครื่องผลิตน้ำไอโอโนซ์ (High Premium-graded Water Ionizer) เป็นน้ำต้านสารอนุมูลอิสระคุณภาพสูงได้มาตรฐานเพื่อแยกน้ำประจุบวก (positive ions) และน้ำประจุลบ (negative ions) ออกจากกัน โดยน้ำประจุลบที่ได้จะมีอนุภาคเล็กมากๆ ในระดับนาโนหรือเรียกอีกชื่อว่าน้ำไฮโดรเจน (H2 Water) และมีค่าความเป็นด่าง (อัลคาไลน์) ที่เหมาะสมโดยมีความสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ (Free radicals) ที่สูงมากๆ  (Strong antioxidants) เพื่อช่วยฟื้นฟู ปรับสภาพร่างกาย ให้มีความแข็งแรง (healthy) ป้องกันโรคต่างๆ อาทิ เช่น โรคมะเร็ง โรคทางสมองอัลไซเมอร์ เสื่อมชรา รวมถึงโรคที่เกิดจากมีกรดสะสมในร่างกาย อาทิเช่น

 • กรดไหลย้อน
 • อาหารไม่ย่อย
 • แผลในกระเพาะน้ำกรด-ด่าง
 • ท้องผูก
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ข้ออักเสบ
 • เกาต์
 • กระดูกพรุน
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดประจำเดือน
 • อ้วน

เครื่องทำน้ำด่าง ไอโอไนซ์ ผลิตโดยบริษัท Enagic ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับมาตรฐานหนึ่งเดียวในโลกให้เป็น Preventive Medical Device ที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายจากผู้ใช้ทั่วโลกและผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น Bill Gates, Beyonce, Jay-Z, Anthony Robbins, Donald Trump, Brad Pitt, Angelina Jolie, Magic Johnson, Janet Jackson, The Obamas และอีกมากมาย

น้ำด่างคืออะไร

น้ำด่างคืออะไร น้ำด่างเป็นน้ำที่ผานขบวนการทางไอโอไนซ์ (“ionization”) จากเครื่องผลิตน้ำไอโอโนซ์ (High Premium-graded Water Ionizer) เป็นน้ำต้านสารอนุมูลอิสระคุณภาพสูงได้มาตรฐานเพื่อแยกน้ำประจุบวก (positive ions) และน้ำประจุลบ (negative ions) ออกจากกัน โดยน้ำประจุลบที่ได้จะมีอนุภาคเล็กมากๆ ในระดับนาโนหรือเรียกอีกชื่อว่าน้ำไฮโดรเจน (H2 Water) และมีค่าความเป็นด่าง (อัลคาไลน์) ที่เหมาะสมโดยมีความสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ (Free radicals) ที่สูงมากๆ  (Strong antioxidants) เพื่อช่วยฟื้นฟู ปรับสภาพร่างกาย ให้มีความแข็งแรง (healthy) ป้องกันโรคต่างๆ อาทิ เช่น โรคมะเร็ง โรคทางสมองอัลไซเมอร์ เสื่อมชรา รวมถึงโรคที่เกิดจากมีกรดสะสมในร่างกาย อาทิเช่น

 • กรดไหลย้อน
 • อาหารไม่ย่อย
 • แผลในกระเพาะน้ำกรด-ด่าง
 • ท้องผูก
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ข้ออักเสบ
 • เกาต์
 • กระดูกพรุน
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดประจำเดือน
 • อ้วน

เครื่องทำน้ำด่าง ไอโอไนซ์ ผลิตโดยบริษัท Enagic ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับมาตรฐานหนึ่งเดียวในโลกให้เป็น Preventive Medical Device ที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายจากผู้ใช้ทั่วโลกและผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น Bill Gates, Beyonce, Jay-Z, Anthony Robbins, Donald Trump, Brad Pitt, Angelina Jolie, Magic Johnson, Janet Jackson, The Obamas และอีกมากมาย

น้ำด่างคืออะไร

น้ำด่างคืออะไร น้ำด่างเป็นน้ำที่ผานขบวนการทางไอโอไนซ์ (“ionization”) จากเครื่องผลิตน้ำไอโอโนซ์ (High Premium-graded Water Ionizer) เป็นน้ำต้านสารอนุมูลอิสระคุณภาพสูงได้มาตรฐานเพื่อแยกน้ำประจุบวก (positive ions) และน้ำประจุลบ (negative ions) ออกจากกัน โดยน้ำประจุลบที่ได้จะมีอนุภาคเล็กมากๆ ในระดับนาโนหรือเรียกอีกชื่อว่าน้ำไฮโดรเจน (H2 Water) และมีค่าความเป็นด่าง (อัลคาไลน์) ที่เหมาะสมโดยมีความสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ (Free radicals) ที่สูงมากๆ  (Strong antioxidants) เพื่อช่วยฟื้นฟู ปรับสภาพร่างกาย ให้มีความแข็งแรง (healthy) ป้องกันโรคต่างๆ อาทิ เช่น โรคมะเร็ง โรคทางสมองอัลไซเมอร์ เสื่อมชรา รวมถึงโรคที่เกิดจากมีกรดสะสมในร่างกาย อาทิเช่น

 • กรดไหลย้อน
 • อาหารไม่ย่อย
 • แผลในกระเพาะน้ำกรด-ด่าง
 • ท้องผูก
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ข้ออักเสบ
 • เกาต์
 • กระดูกพรุน
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดประจำเดือน
 • อ้วน

เครื่องทำน้ำด่าง ไอโอไนซ์ ผลิตโดยบริษัท Enagic ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับมาตรฐานหนึ่งเดียวในโลกให้เป็น Preventive Medical Device ที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายจากผู้ใช้ทั่วโลกและผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น Bill Gates, Beyonce, Jay-Z, Anthony Robbins, Donald Trump, Brad Pitt, Angelina Jolie, Magic Johnson, Janet Jackson, The Obamas และอีกมากมาย

น้ำด่างคืออะไร

น้ำด่างคืออะไร น้ำด่างเป็นน้ำที่ผานขบวนการทางไอโอไนซ์ (“ionization”) จากเครื่องผลิตน้ำไอโอโนซ์ (High Premium-graded Water Ionizer) เป็นน้ำต้านสารอนุมูลอิสระคุณภาพสูงได้มาตรฐานเพื่อแยกน้ำประจุบวก (positive ions) และน้ำประจุลบ (negative ions) ออกจากกัน โดยน้ำประจุลบที่ได้จะมีอนุภาคเล็กมากๆ ในระดับนาโนหรือเรียกอีกชื่อว่าน้ำไฮโดรเจน (H2 Water) และมีค่าความเป็นด่าง (อัลคาไลน์) ที่เหมาะสมโดยมีความสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ (Free radicals) ที่สูงมากๆ  (Strong antioxidants) เพื่อช่วยฟื้นฟู ปรับสภาพร่างกาย ให้มีความแข็งแรง (healthy) ป้องกันโรคต่างๆ อาทิ เช่น โรคมะเร็ง โรคทางสมองอัลไซเมอร์ เสื่อมชรา รวมถึงโรคที่เกิดจากมีกรดสะสมในร่างกาย อาทิเช่น

 • กรดไหลย้อน
 • อาหารไม่ย่อย
 • แผลในกระเพาะน้ำกรด-ด่าง
 • ท้องผูก
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ข้ออักเสบ
 • เกาต์
 • กระดูกพรุน
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดประจำเดือน
 • อ้วน

เครื่องทำน้ำด่าง ไอโอไนซ์ ผลิตโดยบริษัท Enagic ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับมาตรฐานหนึ่งเดียวในโลกให้เป็น Preventive Medical Device ที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายจากผู้ใช้ทั่วโลกและผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น Bill Gates, Beyonce, Jay-Z, Anthony Robbins, Donald Trump, Brad Pitt, Angelina Jolie, Magic Johnson, Janet Jackson, The Obamas และอีกมากมาย

Title

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Go to Top