Project Description

เคล็ดลับที่ 5 ต้องมีระบบการล้างเครื่อง และ การรับประกันโดยโรงงาน

  • ระบบการล้างเครื่องต้องมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น แผ่นเพลตจะเต็มไปด้วยคราบ calcium ซึ่งทำให้น้ำที่ผลิตได้ ไม่มีคุณสมบัติเหมือนที่อ้าง
  • การรับประกันเครื่องควรรับประกันโดยตรงจากโรงงานผลิต มีหลายแบรด์ที่ผู้ขายจ้างโรงงานอื่นผลิต การรับประกันจึงไม่ครอบคลุม และมีปัญหาเรื่องอะไหล่ ดังนั้นควรเลือก เครื่องทำน้ำด่างยี่ห้อที่ผู้ขายเป็นโรงงานโดยตรง และเรื่องความปลอดภัย อะไหล่ทุกชิ้นควรควบคุมการผลิตจากโรงงานเดียวกันเท่านั้น