Project Description

เคล็ดลับที่ 1 ทำไมต้องเลือกเครื่องทำน้ำด่างที่เป็น ระบบไฟฟ้า Electrolysis เท่านั้น !!

มีเครื่องทำน้ำด่างหลายยี่ห้อที่สามารถทำน้ำด่างได้ โดยไม่ใช้ระบบไฟฟ้า แต่ตัวการที่ทำให้เกิดด่างนั้น คือ ไส้กรอง โดยผู้ผลิตจะใส่สารเคมีบางอย่างไว้ในไส้กรอง เพื่อทำให้น้ำประปาซึ่งเป็นกลาง เมื่อผ่านตัวไส้กรองแล้วกลายเป็นด่างมากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจว่า  ทำไมเครื่องทำน้ำด่างบางอย่าง ราคาแค่ ไม่กี่พัน เท่านั้น ถ้าคุณเห็นกระบอก, เหยือก, หรือเครื่องทำน้ำด่างที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ให้ตัดตัวเลือกเหล่านั้นไปทันที

ในทางการแพทย์/งานวิจัยต่างๆ การทำน้ำเป็นด่างที่ปลอดภัยสำหรับการดื่ม จะต้องผลิตด้วยกระบวนการ Electrolysis เท่านั้น