Project Description

แหล่งผลิตสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง ประเทศ USA และ Europe ให้การยอมรับเครื่อง Ionizer ที่ผลิตจากญี่ปุ่นเท่านั้น เครื่องที่ผลิตจากประเทศอื่นๆ อายุการใช้งานจะสั้น แผ่นเพลตจะไม่ได้มาตรฐาน เพราะไม่ได้ทำด้วย Titatium 99.99% ซึ่งเป็นโลหะระดับที่ใช้ในวงการแพทย์